PRIVACY STATEMENT Noorderbloemen

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Noorderbloemen en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Noorderbloemen op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Noorderbloemen adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit  Noorderbloemen

Noorderbloemen is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Noorderbloemen. 

Noorderbloemen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34350137. Noorderbloemen is gevestigd en kantoorhoudend in  1032JB, Amsterdam aan de Heggerankweg 61, en bereikbaar via het e-mailadres noorderbloemen@vanwijn.nl. 

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Noorderbloemen kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Noorderbloemen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Noorderbloemen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Noorderbloemen verstrekt. Noorderbloemen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.

• Betalings- en factuurgegevens – indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.

• Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Noorderbloemen gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van verkoop en levering van tuinplanten en zaden via de webshop en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

Noorderbloemen kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. 

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Noorderbloemen kan je persoonsgegevens delen met aan Noorderbloemen gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Noorderbloemen kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Noorderbloemen rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten. 

Noorderbloemen heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving. 

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

• het IP-adres van de bezoeker;

• de datum en tijd van het bezoek;

• de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);

• de op onze website bezochte pagina‘s;

• informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Noorderbloemen zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Noorderbloemen samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Noorderbloemen website:

Functionele cookies

Noorderbloemen plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren. 

Analytische cookies

Noorderbloemen maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers. 

Noorderbloemen heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Noorderbloemen heeft Google geen toestemming gegeven om via Noorderbloemen verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker. 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Noorderbloemen bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 5 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heb jij?

U dient er zelf voor te zorgen dat Noorderbloemen over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres noorderbloemen@vanwijn.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Noorderbloemen, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Noorderbloemen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Noorderbloemen of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Noorderbloemen neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Noorderbloemen via noorderbloemen@vanwijn.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. 

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Noorderbloemen omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via noorderbloemen@vanwijn.nl.

Verzorgingstips: Schaduwtuin

Maak van een stukje schaduw in de tuin juist een bijzondere hoek in plaats van een plek waar je gereedschap en spullen bewaart. Het is soms even zoeken naar de juiste combinatie, maar dat maakt het resultaat juist des te leuker. Zoek planten met verschillende structuren blad en bloeitijden. Water geven doe je direct na de aanplant gedurende 2 weken maar daarna hoeft niet meer als je een goede ‘mulch’ laag van 2-3 cm aanbrengt. Dat is een laag materiaal zoals compost of houtsnippers die het vocht goed vast houdt.

Verzorgingstips: Pluktuin

Maak een hoekje in je tuin van een paar vierkante meter en je kunt de zomer en herfst elke week een boeketje uit eigen tuin plukken. De plukbloemen willen minimaal 6 uur zon per dag en een gezonde voedzame grond. De pluktuinplanten zijn vaak éénjarig. Ze kunnen niet tegen vorst. Je zet ze na de vorst in mei in de tuin en geeft twee weken water zodat ze goed aan kunnen slaan. Zorg voor een voedzame bodem, zoals bewerken met biologische compost vóór het planten, de bloemen vragen veel voeding. Zet er in het najaar wat voorjaarsbollen tussen dan heb je langer plezier. De bloemen moeten geplukt worden want zodra ze, uitgebloeid, zaad aanmaken stoppen ze met bloeien.

Je kunt in het najaar zaad verzamelen en in maart binnen op de vensterbank voorzaaien!

Verzorgingstips: Eetbaar

Eetbare bloemen en planten zijn er volop. Van de meeste eetbare planten kun je de bloemen en bladeren oogsten en groeien ze gewoon weer door. De planten worden bij ons biologisch opgekweekt dus veilig om te eten. Zorg dat je geen bestrijdingsmiddelen of meststoffen gebruikt die schadelijk zijn voor je gezondheid. 

Verzorgingstips: Bijen/Vlinderlokkend

Vlinders komen af op bloemen met veel nectar. Zet deze planten in een zonnig deel van de tuin. Het liefst dichtbij je terras zodat je de vlinders kunt bewonderen. 

Ook hebben vlinders ‘waardplanten’ nodig om eitjes te leggen en voort te kunnen planten. Ideaal is een hoekje in de tuin met brandnetel, klimop, hulst of kool.

Bijen zijn onmisbaar voor de natuur: vooral de inheemse wilde bijen zijn hele goede bestuivers. Kies bloeiende planten in de tuin die in verschillende seizoenen bloeien waar de bij van houdt en gebruik nooit bestrijdingsmiddelen. Helaas bevatten planten in tuincentra vrijwel allemaal bijendodend gif. Kies daarom voor biologische planten.

De inheemse bij nestelt in materialen als rietstengels, bamboestokjes en houtblokken waarin je gaten boort waarmee je een bijenhotel maakt. Zorg voor een zonnige plek gericht op het zuiden.

De bloeiende insectenlokkers hebben een gezonde bodem nodig. Zorg jaarlijks (van oktober tot maart) voor een laag 2-3 cm biologische compost in de border om je planten en bodem gezond te houden. Maak de planten niet ‘lui’ door ze water te geven. Laat ze zelf met hun wortels op zoek gaan naar water. Uitgezonderd de eerste 2 weken na aanplant, dan moet de plant dagelijks water krijgen om goed aan te slaan.

Verzorgingstips: Balkon-Terras

Het enige dat je nodig hebt is een pot of bak waar water onderuit kan lopen.

Het onderste laagje 5 cm kan een laagje grind, puin of korrels zijn zodat het water goed weg kan lopen. Je vult het met (biologische) potgrond en zet de plant erin net zo diep als in de pot die je kocht. Druk de grond iets aan, er moet geen lucht tussen de wortels komen. Geef de plant meteen goed water.

Soms zit de plant stevig in de plastic pot. Je knijpt een paar keer in de pot en houdt deze ondersteboven met ondersteuning van de steel, vaak valt de plant er dan mooi uit.

Geef de plant elke dag water als het droog is. Elke 6 weken heeft de plant ook wat voedingsstoffen nodig zoals biologische plantenvoeding.

In het najaar sterven veel planten af. Je hoeft ze dan amper meer water te geven. Controleer het eens in de 1-2 weken. In maart zie je langzaam de plant weer uitlopen.

Er zijn ook groenblijvende planten.

In het voorjaar als de planten beginnen uit te lopen is het goed de planten weer verse potgrond te geven voor het nieuwe seizoen. Leg een stuk zeil of vuilniszak op de grond, haal de plant uit de pot, ververs de potgrond en zet de plant weer terug in de grond.